Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do senátu 2018

Vážení občané - voliči. Mnozí z vás se možná ptajı́, proč se o post senátora na Sokolovsku uchází pro vás neznámý obyčejný dělník - horník. Proč se vůbec pouští do „ nerovného boje“ s mnohem známějšı́mi osobami, které navı́c mají podporu silných stran, a o finanční podpoře - penězı́ch raději nepsat.

Je mnohem vı́c důvodů, proč bych se do tohoto boje neměl pouštět (starost o matku, zdravı́, věk,…), ale je tu jeden zcela zásadní důvod, pro který tento zápas podstoupit musím. V současné době neexistuje jediný evropský politik, který by jasně a zřetelně řekl, že tou hlavní a nejzásadnější přı́činou migrace z Afriky a Asie je přelidnění těchto kontinentů.

Mnohé státy – oblasti Afriky a Asie jsou totálně„ vybydlené“. Přesouvání lidí do Evropy tento problém neřešı́, ba naopak jenom oddaluje, a čı́m později ho řešit budeme, tı́m bude krvavější a brutálnějšı́…

Když jednoho migranta přijmeme, další dva tam přibudou! Rozhodně nelze počı́tat s tı́m, že se populační růst zastavı́. Řešení je pouze jedno! Už ani jeden migrant z Asie a Afriky. Pomáhat těm státům, které budou svoji populační krizi řešit a budou se bránit agresi sousednı́ch států. Už dnes si každý musí uvědomit, že v boji o životní prostor teče krev, že lidé umı́rají hlady a bude ještě hůř, ale jiná možnost nenı́. Jsem pevně přesvědčen o tom, že naprostá většina politiků o přelidněnosti naší planety, a to především Afriky a Asie, moc dobře ví, ALE BOJÍ SE O TOM MLUVIT, NATOŽ TO ŘEŠIT.

V podstatě se chovají jako dospělí v pohádce H. Ch. Andersena Císařovy nové šaty. A JÁ jsem jedno z dětı́, které nahlas řı́kajı́, že císař je nahý – že EVROPA páchá sebevraždu. Doufám, že touto kandidaturou prolomı́m společenské tabu a že politici začnou problém řešit.

Realita je taková. Pokud budete VY, OBČANÉ, nadále volit politiky a osobnosti z TOP 09, STAN, ČSSD, Pirátů, KDU-ČSL, ANO…, kteří před problémy „strkají hlavu do pı́sku“, tak VY a VAŠI potomci v blı́zké budoucnosti tvrdě za takovou volbu zaplatı́te.